Doktor Maciej Powoniak był lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, specjalistą anestezjologii intensywnej terapii, pracował w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w latach 1997-1999 oraz 2002-2022.
W naszej pamięci pozostanie jako szanowany człowiek, lekarz niezwykle zaangażowany w pomoc chorym i potrzebującym.

Skip to content