O nas

Dokumenty sektora publicznego

KRS

Księga rejestrowa RSPR

Regulamin Organizacyjny RSPR

Statut RSPR

Polityka Jakości

Karta Praw Pacjenta

Cennik usług medycznych RSPR w Radomiu

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Liczba wyjazdów Zespołu Sanitarnego typu „N”

Liczba świadczeń udzielonych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gabinet Internistyczny

Liczba świadczeń udzielonych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gabinet Pediatryczny

Liczba świadczeń udzielonych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gabinet Zabiegowy

Liczba świadczeń udzielonych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej –Zespół Lekarski Wyjazdowy

Liczba świadczeń udzielonych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej –Zespół Pielęgniarski Wyjazdowy

Liczba świadczeń dla mieszkańców spoza Radomia  w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gabinet Internistyczny

Liczba świadczeń dla mieszkańców spoza Radomia  w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gabinet Pediatryczny

Liczba świadczeń dla mieszkańców spoza Radomia  w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gabinet Zabiegowy

Liczba Transportów Medycznych

Liczba Zabezpieczeń Medycznych Imprez Masowych

Medyczne Działania Ratownicze Zespołów Ratownictwa Medycznego w RSPR

Medyczne Działania Ratownicze Zespołów Ratownictwa Medycznego Podwykonawców RSPR

Liczba interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego – Miasto Radom

Liczba interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego – Powiaty

Liczba  pacjentów przewiezionych do Izb Przyjęć – Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

ratownictwo-medyczne
Ratownictwo
medyczne
Transport Medyczny
i Sanitarny
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Zespół
"N"
Zabezpieczenie
medyczne

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
email: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Licznik odwiedzin (w sumie):

346474
Total Visitors

Sekretariat:

Tel./fax. 48 362-48-47

 

Administracja:

Tel: 48 362-63-89

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

ul. Tochtermana 1

Tel: 48 377-83-25 lub 48 363-30-23

Skip to content