Projekty

Dwie nowoczesne karetki dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego zyska dwa nowe ambulanse sanitarne o wartości ponad 1,3 mln zł. Ich zakup był możliwy dzięki unijnemu wsparciu w ramach projektu COVID-owego prowadzonego przez samorząd województwa mazowieckiego.

 

Każdy z nowych ambulansów jest pojazdem kompletnym z zabudową powyżej 3,5 tony. Ich wartość to ponad 1,3 mln zł. Samorząd województwa mazowieckiego zakupił je w ramach realizowanego projektu unijnego.

 

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że środki unijne pomagają w kompleksowym wyposażeniu podmiotów medycznych w regionie już od momentu wybuchu pandemii. – Sięgnęliśmy po wsparcie unijne w najtrudniejszym momencie, czyli kiedy pandemia się rozpoczęła. Od tego czasu rozwijamy największy w Europie projekt, dzięki któremu możemy kupować nowe karetki, specjalistyczny sprzęt, środki ochrony osobistej czy busy do przewozu osób zakażonych niewymagających wsparcia ratowników medycznych.

 

Ambulanse są wygodne i wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Spełniają najwyższe standardy europejskie i zapewniają komfort transportu pacjentów i lepsze warunki pracy dla ratowników medycznych. Co ważne, karetki są wyposażone m.in. w system kamer 360 stopni. Włącza się on automatycznie, dzięki czemu kierowca może ominąć przeszkody, których normalnie nie byłby w stanie zobaczyć ze względu na zabudowę ambulansu. Przy manewrach większymi autami problemem mogą być martwe pola, dlatego po włączeniu lewego bądź prawego kierunkowskazu obraz z kamer zostaje automatycznie przerzucony na wyświetlacz. Po wrzuceniu wstecznego biegu tylna kamera pełni rolę kamery cofania. Wyposażenie obejmuje także nosze, które pozwalają na płynną regulację wysokości. Ich konstrukcja jest bardzo funkcjonalna, a obsługa intuicyjna i prosta. Istnieje też możliwość rozbudowy noszy dla pacjentów o dużych rozmiarach, o wadze do 300 kg.

 

Elżbieta Cieślak, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego podkreśla, że przekazywane ambulanse to przykład solidarności na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Radomia i całego regionu. – Nowe ambulanse doskonale wpisują się w plan sukcesywnego rozwoju pogotowia w Radomiu. W ostatnich tygodniach utworzyliśmy trzy nowe zespoły ratownictwa medycznego. Dzięki nowym zespołom, nowym ambulansom poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców regionu, ale także bezpieczeństwo personelu medycznego naszej stacji.

O projekcie

Wartość projektu COVID-owego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego” to blisko 580 mln zł. – W ramach projektu mazowieckie placówki medyczne oprócz ambulansów otrzymały również specjalistyczny sprzęt medyczny, m.in. kardiomonitory, tomografy komputerowe, stacjonarne aparaty RTG, mobilne aparaty cyfrowe RTG, respiratory, defibrylatory, a także środki ochrony osobistej.

 

W ramach programu kupowane są wszystkie trzy typy karetek. Najczęściej są to karetki typu C, nazywane mobilnymi jednostkami intensywnej opieki. Na ich pokładzie można bezpiecznie przewozić i monitorować stan zdrowia pacjentów. Mazowieccy ratownicy medyczni mają też do dyspozycji ambulanse typu A służące do przewozu chorych, których życie nie jest zagrożone, oraz karetki typu B, które są przystosowane do transportu oraz podstawowego leczenia i monitorowania stanu pacjentów. – Dzięki temu, że samorząd województwa doposaża jednostki w nowe karetki, możemy przekazywać na Ukrainę starsze pojazdy, które nadal są sprawne. Do tej pory do naszych wschodnich sąsiadów trafiło około 20 ambulansów – dodaje radny województwa Tomasz Śmietanka.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu otrzymała 10 dezynfektorów plazmowych ambulansowych

Radomka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu otrzymała 10 dezynfektorów plazmowych ambulansowych.
Hybrydowe urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni wykorzystujące technologie tj.:
– Promieniowa Jonizacja Katalityczna (RCI)
– Jonizacja Plazmowa (HPI)
– Generator ozonu (poza obecnością ludzi)
W podstawowym trybie urządzenie korzysta z promieniowej jonizacji katalitycznej (RCI) oraz jonizacji plazmowej HPI, aby stale dezynfekować powietrze i dezaktywować mikroorganizmy na powierzchniach, gdy w ambulansie są obecni ludzie. Dezynfektor pobiera powietrze z otoczenia, dezynfekuje je wewnątrz, a następnie generuje i wypuszcza do otoczenia jony nadtlenowe i rodniki hydroksylowe, które przeciwdziałają mikroorganizmom na powierzchniach i w powietrzu. Powietrze aktywowane jonizacją RCI oraz HPI zabezpiecza personel i pacjentów na niespotykanym dotąd poziomie. Urządzenie pozwala także na tryb ozonowania plazmowego, poza obecnością ludzi. To wysoce efektywna metoda, która dezynfekuje powietrze i powierzchnie w ambulansie docierając nawet do zakamarków i miejsc, gdzie nie dociera promieniowanie UV czy aerozol nadtlenku wodoru.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogliśmy podnieść bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz personelu.

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Liderem Ochrony Zdrowia
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu została zwycięzcą konkursu Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian, w kategorii Walka z pandemią COVID-19. Konkurs został rozstrzygnięty podczas uroczystego finału, który odbył się w dniu 6 grudnia 2023 roku podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie.

Mazowieckich Liderów Ochrony Zdrowia wybierano spośród 42 projektów, w ramach 4 kategorii:

Walka z pandemią COVID-19,
Diagnostyka i leczenie pacjentów (sprzęt medyczny),
Profilaktyka i programy zdrowotne,
Innowacje (e-usługi oraz innowacje).

Konkurs Lider Ochrony Zdrowia dotyczył projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu, a tematem przewodnim tej edycji konkursu było zdrowie. Organizatorzy konkursu w sposób szczególny chcieli docenić beneficjentów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, ale też i tych podejmujących inne działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza. Organizatorem konkursu była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbyło się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu było nie tylko podsumowanie efektów wsparcia ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza, ale też budowanie świadomości mieszkańców na temat wpływu funduszy z UE na dostęp do usług i rozwiązań na rzecz dbania o zdrowie, zarówno w obszarze diagnostyki i leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, jak i wykorzystania innowacji.

Do udziału w konkursie mogli zgłaszać się wszyscy beneficjenci RPO WM 2014-2020 bez względu na formę prawną. Ze względu na to, że jest to edycja specjalna Lidera Zmian, można było także zgłaszać projekty nagrodzone w ramach konkursu Lider Zmian zorganizowanego w 2019 roku oraz organizowanego w 2021 roku plebiscytu #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023.

Do udziału w konkursie zaproszono zwłaszcza szpitale i inne placówki medyczne, a także m.in.: samorządy, organizacje pozarządowe czy też przedsiębiorców.

Liderów Ochrony Zdrowia wybrano podczas głosowania internautów. Za wszystkie oddane głosy na projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego „, który realizuje Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu serdecznie dziękujemy.

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego – aktualizacja
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Partnerem Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego – aktualizacja
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Partnerem Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego”
Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu to 480 mln zł.

Wartość projektu opiewa na kwotę 480 mln zł, w tym 414,9 mln zł to środki UE, blisko 15,2 mln zł – środki budżetu państwa, a przeszło 49,9 mln zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego, Państwowy Zakład Higieny – Instytut Zdrowia Publicznego oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w tym również Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, razem 71 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Realizacja Projektu pozwala na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty lecznicze. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci są wszyscy pacjenci z objawami koronowirusa.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony indywidualnej tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

Kolejna dostawa środków ochrony indywidualnej do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Kombinezony ochronne, fartuchy barierowe, ochraniacze na buty, rękawiczki, maski, przyłbice i gogle przekazał w dniu 23 grudnia 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Środki zostały przekazane w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

To ostatnia w 2020 roku, a zarazem kolejna dostawa środków ochrony indywidualnej do RSPR, niezbędnym dla zabezpieczenia członków Zespołów Ratownictwa Medycznego przed zakażeniem Covid -19.

Ambulans dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Dzięki wsparciu w ramach unijnego projektu, który uruchomił samorząd Mazowsza, Radomska Stacja Pogotowia w Radomiu otrzymała nowy ambulans typu C. Karetka będzie służyć ratownikom medycznym do wyjazdów związanych m.in z koronawirusem.

– Ten samochód usprawni pracę tutejszych zespołów ratowniczych. To duże odciążenie dla nich. Teraz będą mogli pomagać większej liczbie potrzebujących, także chorych na COVID-19. Przedstawiciele radomskiego pogotowia dziękowali nam za wsparcie, jakie Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił im w tym trudnym czasie, ale moim zdaniem, to my powinnyśmy im dziękować za poświęcenie i ciężką pracę w zwalczaniu epidemii. To prawdziwi bohaterowie naszych czasów – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski, który przekazał ambulans.

Ambulans zakupiony został w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

ratownictwo-medyczne
Ratownictwo
medyczne
Transport Medyczny
i Sanitarny
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Zespół
"N"
Zabezpieczenie
medyczne

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
email: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Licznik odwiedzin (w sumie):

306482
Total Visitors

Sekretariat:

Tel./fax. 48 362-48-47

 

Administracja:

Tel: 48 362-63-89

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

ul. Tochtermana 1

Tel: 48 377-83-25 lub 48 363-30-23

Skip to content