Projekty

Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów

Celem projektu jest zniwelowanie dysproporcji w rozwoju technologii
informacyjno-komunikacyjnych w sektorze usług publicznych

Dofinansowanie projektu z UE: 5 145 227,75

W dniu 09 września 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą
„Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
wraz z wdrożeniem e -usług dla pacjentów”.

W dniu 20 września 2016 r. zamieszczono na portalu www.bazakonkurencyjnosci
www.https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007228
zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu.

W dniu 03 października 2016 r. na portalu www.bazakonkurencyjnosci
www.https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007228
zamieszczono informację o wyborze oferty na świadczenie usług doradczych związanych
z realizacją projektu.

W dniu 07.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu realizowanego w ramach projektu.

W dniu 13.09.2017 r. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
wybrała ofertę na dostawę i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
złożoną przez firmę SIMPLE S.A.

W dniu 14.09.2017 r. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
podpisała umowę z firmą SIMPLE S.A.
Od tego momentu rozpoczęły się prace wdrożeniowe
kolejnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem.

W dniu 31.12.2018 r. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego zakończyła rzeczową realizację projektu.

ratownictwo-medyczne
Ratownictwo
medyczne
Transport Medyczny
i Sanitarny
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Zespół
"N"
Zabezpieczenie
medyczne

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
email: pogotowie@pogotowie.radom.pl

Licznik odwiedzin (w sumie):

306600
Total Visitors

Sekretariat:

Tel./fax. 48 362-48-47

 

Administracja:

Tel: 48 362-63-89

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

ul. Tochtermana 1

Tel: 48 377-83-25 lub 48 363-30-23

Skip to content