Wiceprezydent Marta Michalska-Wilk w dniu 09.09.2023 przekazała kluczyki do ambulansu Volkswagena Caddy Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Ambulans ten dotychczas wykorzystywany był do obsługi wezwań Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Dzięki pozyskiwaniu środków na nowe ambulanse oraz sprzęt po raz kolejny Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wspomogła poprzez przekazanie ambulansu współpracujące z nią służby min. policję, straż pożarną, ochotniczą straż pożarną, WOPR, ŚLWOPR.

Skip to content